1. en

“WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD DŹWIĘKU”

FUNDACJA LISTENING AND SOUNDING JEST POWOŁANA DO ŻYCIA PRZEZ ARTYSTÓW PROFESJONALNIE TWORZĄCYCH MUZYKĘ, A TAKŻE LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH ZA KOMUNIKACJĘ, SPECJALISTÓW OD BRZMIENIA, PRODUKCJI MUZYCZNEJ, NAUKOWCÓW, ANIMATORÓW KULTURY I AKTYWISTÓW SPOŁECZNYCH.  

FUNDACJA

LISTENING AND SOUNDING

STOJĄC ZA MAKSYMĄ, ŻE OD DŹWIĘKU ZACZYNA SIĘ WSZYSTKO, STAWIAMY GO W CENTRUM NASZEJ DZIAŁALNOŚCI, JAKO POCZĄTEK NIE TYLKO DOZNAŃ ESTETYCZNYCH CZY DUCHOWYCH, ALE JAKO NARZĘDZIE WYMIANY INFORMACJI, ZJAWISKO FIZYCZNE, ŹRÓDŁO DOBROSTANU CZŁOWIEKA ORAZ WSZECHOBECNY WYMIAR ŻYCIA NA ZIEMI.  
    
WIERZYMY, ŻE POPRZEZ WNIKLIWE SŁUCHANIE (SŁUCHANIE A NIE TYLKO SŁYSZENIE) I DBANIE O JAKOŚĆ DŹWIĘKU,  JESTEŚMY W STANIE POSZERZYĆ NASZE ZDOLNOŚCI DO POROZUMIEWANIA SIĘ ZE SOBĄ I ZE ŚWIATEM, ŁAMAĆ STEREOTYPY I ZBLIŻAĆ KULTURY. TWORZĄC REALNĄ KOMUNIKACJĘ, WSPIERAMY SAMODOSKONALENIE, KTÓRE JEST DZIEDZICTWEM CZŁOWIEKA ORAZ ZMIENIAMY ŚWIAT NA LEPSZY. 

JAKOŚCIOWY DŹWIĘK TO PRZEJRZYSTA KOMUNIKACJA, ZDROWIE CZŁOWIEKA I KONDYCJA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, BĘDĄCA PODSTAWĄ DLA TWÓRCZOŚCI I ROZWOJU DUCHOWEGO. 
 

JESTEŚMY INKLUZYWNĄ ORGANIZACJĄ DZIAŁAJĄCĄ W IMIENIU WSZYSTKICH OSÓB I INSTYTUCJI, KTÓRYM ZALEŻY NA POPRAWIE SKUTECZNOŚCI KOMUNIKOWANIU SIĘ DŹWIĘKIEM Z INNYMI ODBIORCAMI NIEZALEŻNIE OD ICH POCHODZENIA ETNICZNEGO, WYZNANIA I POZIOMU WYKSZTAŁCENIA PERCEPCJI.

NASZYM CELEM JEST STABILNIE POSZERZAJĄC GRONA ODBIORCÓW ŚWIADOMYCH ZNACZENIA DŹWIĘKU, BUDOWANIU SPOŁECZNOŚCI ODPOWIEDZIALNEJ ZA JEGO JAKOŚĆ.

DZIAŁAMY NA RZECZ OSÓB DLA KTÓRYCH DŹWIĘK JEST WAŻNYM ASPEKTEM ŻYCIA CODZIENNEGO, DLA ODBIORCÓW MUZYKI, OSÓB NADWRAŻLIWYCH NA DŹWIĘK ORAZ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA (ZANIECZYSZCZENIE DŹWIĘKIEM).
 

DLA KOGO DZIAŁAMY?

ODBIORCĄ NASZEGO PRZEKAZU JEST KAŻDY, KTO CHCE SŁYSZEĆ A NIE TYLKO SŁUCHAĆ

CELEM STRATEGICZNYM FUNDACJI LISTENING AND SOUNDING JEST DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ DŹWIĘKU.
DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ DŹWIĘKU, ROZUMIANA JAKO;
-    DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ, 
-    TROSKĄ O ŚRODOWISKO ŻYCIA CZŁOWIEKA
-    TWORZENIE MUZYKI O NAJWYŻSZYM KWALITECIE
-    JAKOŚCIOWA EDUKACJA MUZYCZNA 

JAKI JEST NASZ CEL STRATEGICZNY?

 1. • UWRAŻLIWIENIE SPOŁECZEŃSTWA NA PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA HAŁASEM
  • BUDOWANIE GLOBALNEJ PLATFORMY WYMIANY MYŚLI I DOŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z ZANIECZYSZCZENIEM DŹWIĘKIEM POPRZEZ INTERDYSCYPLINARNE KOLABORACJE ARTYSTYCZNE I NAUKOWE. 
  • EDUKOWANIE W ZAKRESIE JAKOŚCI DŹWIĘKU ORAZ PROPAGOWANIE TECHNIK I PROCESÓW HIGIENY “SŁUCHANIA” I “BRZMIENIA”. 
  • UWRAŻLIWIENIE NA KORZYŚCI JAKIE NIESIE ZA SOBĄ POGŁĘBIONA KOMUNIKACJA WERBALNA Z INNYMI ORAZ NIEWERBALNA Z SAMYM SOBĄ,  W KONTEKŚCIE ROZWOJU I TYM SAMYM POLEPSZENIA JAKOŚCI ŻYCIA. 
  • EDUKACJA UWRAŻLIWIAJĄCA NA PRZEKAZ ARTYSTYCZNY MUZYKI, Z ZAKRESU SZTUKI NAJNOWSZEJ I ŹRÓDŁOWEJ, (TAKŻE NIEKOMERCYJNEJ), W CELU POGŁĘBIANIA ŚWIADOMOŚCI KULTUROWEJ I ROZWOJU INTELEKTUALNO-DUCHOWEGO. 
  • DĄŻENIE DO UZYSKANIA MOCY PRAWNEJ PROJEKTÓW W KONTEKŚCIE ZMIANY USTAWODAWCZEJ, KTÓRA REALNIE BĘDZIE MIEĆ WPŁYW NA REGULACJE SYSTEMOWE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. EDUKACJA W ZAKRESIE FAL  SZEROKO POJĘTEGO WPŁYWU SFERY DŹWIĘKOWEJ, W TYM AKUSTYCZNEJ NA ROZWÓJ I WARUNKI ŻYCIOWE I KONDYCJĘ PSYCHOFIZYCZNĄ. KONTEKST ESTETYCZNY I ETYCZNY.  
  • TWORZENIA BAZY KNOW HOW DLA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU, MIN MUZYKOTERAPII, ARTETERAPII, MEDYTACJI DŹWIĘKOWA, MASAŻU DŹWIĘKIEM, PRACY Z CIALEM, I TECHNIK GŁĘBOKIEGO RELAKSU.
  • STWORZENIE LISTENING AND SOUNDING INSTITUTE, PIERWSZEGO NIEZALEŻNEGO OŚRODKA PRACY Z DŹWIĘKIEM W TEJ CZĘŚCI EUROPY

JAKI JEST NASZ CEL OPERACYJNY?

STRUKTURA PARASOLOWA

DO KOGO MÓWIMY?

EXPERIENCE (EDUKACJA)

●    MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE ARTYSTYCZNE/MUZYCZNE/EKOLOGICZNE / NAUKOWE ORAZ ICH BENEFICJENCI
●    PROGRAM “TRENOWANIE TRENERÓW”
●    FESTIWALE MUZYCZNE/NAUKOWE/ BIZNESOWE ETC.
●    SZKOŁY MUZYCZNE
●    TERAPEUCI PRACUJĄCY Z DŹWIĘKIEM
●    OSOBY CHĘTNE NA POSZERZANIE SWOICH KOMPETENCJI W ZAKRESIE SŁUCHANIA I TWORZENIA DZWIĘKÓW

PLATFORMA INTERDYSCYPLINARNA 

(BADANIA I ROZWÓJ)

●   KOLABORACJE ARTYSTYCZNO / NAUKOWO / EKOLOGICZNE / BIZNESOWE
●    WYDAWNICTWA MUZYCZNE
●    PRODUCENCI SPRZĘTU BRZMIENIOWEGO

REAKCJA HUMANITARNA

●    WSPIERANIE AKCJI HUMANITARNYCH DZIAŁANIAMI ARTOTERAPEUTYCZNYMI SKUPIĄJĄCYMI SIĘ NA PRACĄ Z TRAUMĄ POPRZEZ SYSTEM WARSZTATOWY
●    LOKALNE ORGANIZACJE HUMANITARNE, KTORE POTRZEBUJA ROZWIĄZAŃ ARTOTERAPEUTYCZNYCH DO PRACY Z OSOBAMI DOTKNIETYMI PRZEZ KRYZYS
●    ORGANIZACJE NON PROFIT WALCZĄCE Z ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA PRZEZ EMITENTÓW ZANIECZYSZCZEŃ W TYM ZANIECZYSZCZEŃ DŹWIĘKIEM

 OBSERWUJ NAS

LISTENING AND SOUNDING FOUNDATION 2024

LISTENING AND SOUNDING

FUNDACJA

ul. Legnicka 65,  54-206 Wrocław, Poland
NIP: 8943222155 
REGON: 526733362
KRS: 0001065114
e-mail: listeningandsounding@gmail.com

FUNDACJA LISTENING AND SOUNDING 2024

COOKIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBSERWUJ NAS

 FUNDACJA

LISTENING AND SOUNDING

ul. Legnicka 65,  54-206 Wrocław, Poland
NIP: 8943222155 
REGON: 526733362
KRS: 0001065114
e-mail: listeningandsounding@gmail.com